Wo rk Po in t

Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar Nelerdir?

WorkPoint tarafından0 dk okuma süresi 19 Ekim 2023
Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar Nelerdir?
Yazıdaki Konu Başlıkları

Lider ve yönetici kavramları zaman zaman birbiri yerine kullanılan kelimeler olsa da temelde farklı anlamları ifade eder. Lider ve yönetici kavramlarının karışmasının temelinde liderlerin çeşitli iş kollarında yönetici konumunda görev alması yatar. İnsanları yönetmek ve onlara yol gösteren bir lider olmak arasında fark vardır.

Lider ve Yönetici Nedir?

Yönetici ve lider tanımını yaparak iki kelime kavram arasındaki farkı ortaya koyabiliriz. Yönetici, sadece bir ekibin değil bir işin veya bir projenin sorumluluğunu üstlenen kişidir. Lider ise ekibine yol gösteren ve örnek olmayı amaç edinir. Lider ve yönetici tanımı detaylı analiz edildiğinde liderin çok daha geniş kapsama sahip olduğunu gösterir.  Her ikisi de unvanları bir iş ya da ekip ortamında ortaya koydukları yetenekleriyle elde ederler. Her ne kadar tanım olarak birbirinden farklılık gösteriyor olsalar da iki kavram birbirini tamamlar nitelik taşır. Bir liderin yöneticilik özelliklerinin olması beklenirken bir yöneticinin de liderlik vasıflarına sahip olması beklenir.

Liderleri Yöneticilerden Farklı Kılan Nedir?

Yönetici lider farkı bakış açısından kaynaklanır. Yöneticiler daha çok kurallar koyarak ve plan yaparak bir sistematik üzerinden sonuca ulaşmayı amaçlar. Liderler ise planlarını uygularken manevra yeteneğini kullanabilir ve duruma göre anlık değişiklikler yapabilir. Tek bir fikre sabit kalmaktan uzak dururlar. Bir nevi yönetici, ekibine karşı kontrolcü olurken lider karizmasıyla ekibinin yol göstericisi olur.

Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yönetici ve lider arasındaki farklar dikkat çekicidir. Yöneticiler hedefleriyle dikkat çekerken liderler geniş vizyonlarıyla dikkat çeker. Lider yönetici farkı aşağıdaki yönleriyle ortaya çıkar:

 1. Liderler vizyonlarının onlara sunduğu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için ekibini motive eder. Yöneticilerin ise tek bir amacı vardır ve amaca ulaşmak için tek bir yolları vardır.
 2. Lider, çalışanlarının bağımsız fikirler üretmesine imkan verirken yöneticiler plan dahilinde belirlenen fikre sadık kalınmasını ister.
 3. Lider değişimi sever ve her şey yolunda gitse dahi yeni fikirlere şans verir. Yönetici ise planlanan hedefi daha da ileri taşımak yerine süreci ve sistemi iyileştirmek ister.

Lider Özellikleri Nelerdir?

Lider çalışanlarına yeni fikir geliştirebilmeleri için esnek ve güvenli bir alan oluşturmayı öncelik edinir. Lider özellikleri, çalışanlarının beceri ve yeteneklerini maksimum düzeyde ortaya çıkarır.

 • İyi bir lider çalışanın başarılarına odaklanır.
 • Liderler ekibi üzerinde ast üst ilişkisi kurmayı amaçlamaz.
 • Lider, kısa vadeli başarılardan ziyade ileriye dönük uzun soluklu hedeflere odaklanır. Hedeflerine ulaşmak için değişimden kaçınmazlar.
 • Eleştirel ve farklı bakış açılarıyla düşünmeyi seven liderler, benzersizdir, kendilerinden ödün vermezler.
 • Risk almaktan ve başarısız olmaktan korkmazlar.
 • Büyük hedefleri vardır ve hedeflerine motive olurlar.
 • Değişen dünya koşullarına hızla uyum sağlayan liderler, durağanlıktan uzak ve meraklıdırlar.

Yönetici Özellikleri Nelerdir?

Kurumsal hedefleri gerçekleştirmeyi hedef alan yöneticiler hedefe ulaşmada protokolü dikkate alır. Ast üst ilişkisine bağlı kalarak çalışan yönetici, planlama ve organize etme gibi işlerin yürütülmesinden sorumlu kişidir. İş tanımları gereği lider ve yönetici özellikleri birbirinden ayrılır.

 1. Yönetici, resmi yapı içerisinde çalışanları üzerinde bir otoriteye sahiptir.
 2. Çalışanları ile sürekli etkileşim halinde bulunması gerektiğinden iletişim becerileri yüksek olur.
 3. Hedefleri nettir.
 4. Yönetici, çalışmalarını yürütürken risk almak yerine riski en aza indirgemeye uğraşır.
 5. Reaktif özelliğe sahip olan yönetici, yeni bir adım atmak için doğru zamanı bekler.
 6. Yöneticiler, çalışmanın sekteye uğramasını engellemek için ekip içerisindeki çatışmadan kaçınır.

Yönetici ve lider ne demek sorularının cevapları analiz edildiğinde farklılık ortaya koyulsa da birbirlerini tamamlayan detayları görmek mümkündür.

Sana yakın lokasyonlar burada! Şimdi tıkla.