Wo rk Po in t

Start-Uplar Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Gerçek

WorkPoint tarafından0 dk okuma süresi 19 Ekim 2023
Start-Uplar Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Gerçek
Yazıdaki Konu Başlıkları
Startup ​​endüstrisi, dünya ekonomisinin oldukça büyük bir parçasını oluşturur. Startuplar, binlerce yeni iş sahasından ve ekonomik kalkınmadan sorumlu önemli yenilik kaynaklarıdır. Şu anda dünya çapında yaklaşık toplam yüz yetmiş dört yeni girişim bulunur ve sayısı sürekli artış halindedir. ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık, en çok startup yapılan üç ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri 2015 yılında en çok startup kuran ülke olurken, Hindistan iki milyon startup ile çok geride değil. Birleşik Krallık, sekiz yüz kırk beş yen girişim ile üçüncü sırada yer alır. Siz de startup ​​ekosisteminin aktif bir parçasıysanız, muhtemelen yeni girişimlerin ekonomi açısından öneminin farkında olabilirsiniz. Bununla birlikte, yeni girişim ​​ekosistemi hakkında gerçekten ne kadar bilgiye sahip olduğunuzu burada test edebilirsiniz.

Yeni Girişimlerin Ekonomideki Önemi

Startuplar küçük şirketlerdir; bununla birlikte, ekonomik büyümede önemli bir rol oynayabilir. Daha fazla istihdam anlamına gelen, daha fazla iş imkanı yaratır ve daha fazla istihdam, gelişmiş bir ekonomi anlamına gelir. Her startup, inovasyonu teşvik ederek ve ortamdaki rekabeti artırarak ekonomiye dinamizm getirir. Yeni girişimciler, inovasyonu harekete geçirmek ve rekabet yaratmak için çok ihtiyaç duyulan yeni fikirler sunabilir. Tüm büyük kuruluşlar, küçük birer şirket olarak iş hayatına girer, büyüdükçe faaliyet gösterdikleri şehirleri değiştirirler. Startuplar, kuruldukları şehirler üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. Alibaba’nın Hangzhou'yu, Microsoft Redmond'u, Google’ın Mountain View, California'yı etkilemesi gibi bir startup, kurulduğu şehri değiştirip geliştirirebilir. Startuplar, hem deneyimli hem de genç profesyonellere iş fırsatları sağlayan istihdam modelleri geliştirerek üniversite mezunlarının akışını da yönlendirebilir.

Girişimciler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  1. Her saniye dünya çapında üç yeni girişim başlatılır ve saatte on bir bin, günde yaklaşık yirmi beş bin dolar gelir elde edilir.
  2. Yeni kurulan işletmelerin yüzde ellisi ilk beş yılda başarısız olur, bununla birlikte, yeni girişimlerin yüzde yirmi beşi ilk yıl içinde başarısızlığa uğrar. Birçok startup için başarı oranı yüzde yirmi beştir.
  3. Yeni girişimlerin sadece yüzde 6'sı kadınlar tarafından kurulur. Milyar dolarlık yeni iş fikirlerini hayata geçirenlerin yüzde 94'ü erkektir.
  4. Girişimcilerin yüzde yetmişi yeni girişimi için geliştirdiğ iş fikirlerini başka bir şirket için çalıştığı sırada geliştirir.
  5. Startup kurucularının yaş ortalaması 40, yüksek büyüme gösteren girişimcilerin yaş ortalaması ise 45 civarındadır.
  6. Startupların yüzde sekseni öz sermaye payını belirlemek için bir saatten az zaman harcar ve kar edeceğine dair fikirleri olmayabilir.
  7. Startup tarihinde kaydedilen en büyük satın alma, Facebook'un WhatsApp'ı on dokuz milyar dolara alması,ikinci büyük satın alma, Google'ın Motorola'yı on iki buçuk milyar dolara satın almasıdır.
  8. Dünyadaki en değerli girişimlerden birisi Uber’dir ve tahmini değeri altmış iki buçuk milyar doları bulur.
  9. Kimi kurucuların CEO'ya dönüşme becerileri bulunsa da, yaklaşık yüzde elli ikisi, üçüncü tur şirket finansmanı ile görevlerinden alınır.
  10. Silikon Vadisi; performans, finansman, yetenek ve başlangıç ​​deneyimi açısından hala en iyi performans gösteren startup ekosistemi listelerinin başında gelmeyi sürdürür.
Siz de yeni bir iş girişimi için parlak bir fikre sahip olduğunuzu düşünüyorsanız minimum uygulanabilir ürününüzü geliştirip, en iyi uluslararası uzmanlardan iş geliştirme desteği alıp, ilk yatırımcınızı bularak lider inovasyon ekosistemine katılabilirsiniz. Bunun için WorkPoint’in yeni girişimcilere sağladığı sanal ofis, hazır ofis ve coworking desteğini de alarak başarı şansınızı artırabilirsiniz.
Sana yakın lokasyonlar burada! Şimdi tıkla.