Wo rk Po in t

Saatlik ve Maaşla Çalışan Personelin Arasındaki Fark Nedir?

WorkPoint tarafından0 dk okuma süresi 19 Ekim 2023
Saatlik ve Maaşla Çalışan Personelin Arasındaki Fark Nedir?
Yazıdaki Konu Başlıkları
Maaşlı ve saatlik çalışanlar arasındaki farkı bilmek, çalışanlara nasıl ödeme yapıldığını anlamanızdan çok daha fazlasını ifade eder. Bir çalışanın içinde olduğu istihdam kategorisi, yasalara ve çalışma şekillerine göre değişmektedir. Maaşlı çalışanlar her ay belirli bir tutar kazanırlar ve iş sorumluluklarına göre maaşları genellikle değişmez, saatlik çalışanlar ise çalışma sürelerine oranla belirli bir tutar kazanırlar ve fazla mesai durumlarına göre aldıkları ücret değişebilir.

Maaşlı Çalışan Olmak Ne Anlama Gelir?

Maaşlı bir çalışan, mesai saatleri içerisinde kaç saat çalıştığına bakılmaksızın sabit bir gelir elde eden çalışandır. Maaşlı çalışanlar için genellikle yıllık bir brüt gelir belirlenir ve bu brüt gelir aylık taksitlerle düzenli olarak çalışana ödenir. Maaşlı çalışanların çoğunlukla tam zamanlı rollerde çalıştıklarını ve saatlik çalışan yani freelance meslektaşlarına göre şirket avantajlarından yararlanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu avantajlar arasında sağlık sigortası, ücretli izin ve özel çalışma alanlarına erişim gibi çeşitli maddeler örnek gösterilebilir. Maaşlı çalışanlara genellikle işveren tercih etmediği sürece, fazla mesai saatleri için ödeme yapılmaz.

Maaşlı Çalışan Olmanın Faydaları

Sağlık Sigortası

Maaşlı çalışanların, saatlik çalışan yani freelance çalışanlara göre en büyük avantajlarından birisi kendileri ve aileleri için sağlık sigortası sahibi olma şanslarıdır. Bu sayede genel sağlık ve diş muayenelerini çok daha avantajlı şekilde yaptırabilirler.

Ebeveyn İzni

Maaşlı çalışan kişilere hem devlet hem de şirketler tarafından çeşitli maddi destekler sunulmaktadır. Ücretli ebeveyn izni gibi faydalar, proje bazlı ve maaşla çalışan arasındaki farklardan birisi olarak görülmektedir.

Emeklilik Planları

Saatlik çalışan yani freelance çalışanlar kendi emeklilik planlarını oluşturmak zorundadır diyebiliriz. Maaşlı çalışanlar için ise birçok şirket çalışanlarına çeşitli emeklilik planları sunar ve çalışanlarının tasarruflarının ileride önemli bir gelir yaratmasına olanak tanır.

Stabil Çalışma Şartları

Aylık düzenli gelir, proje bazlı ve maaşla çalışan arasındaki farklarda en öne çıkan maddedir. Düzenli bir gelir, çalışanın geleceği için bütçe oluşturmasına, finansal planlamalar yapmasına ve kredi, ipotek gibi riskler almasına yardımcı olur.

Kariyer Yolu Belirlidir

Maaşlı çalışan kişiler saatlik çalışan yani freelance meslektaşlarına göre şirketleri içerisinde daha çok yükselme avantajına sahiptir. İşverenleri tarafından tanınan avantajlar önderliğinde kariyerlerinde ilerleyebildikleri noktalar çok daha net bir şekilde belirlidir.

Maaşlı Çalışan Olmanın Dezavantajları

Fazla Mesailer Genellikle Ödenmez

Yapılan araştırmalar, maaşlı çalışanların genellikle haftada 9 saat “gizli fazla mesai” yaptığını ve bu saatlerin ücretinin ödenmediğini gösteriyor. Gizli fazla mesai ise pandemi dönemi ile birlikte oldukça arttı ve özellikle evden çalışanlar için saatlik çalışan yani freelance çalışanlara göre bir dezavantaj oluşturdu.

Sorumluluk ve Kötü İş-Yaşam Dengesi

Proje bazlı ve maaşla çalışan arasındaki farklardan en önemlisi, maaşlı çalışan kişilerin şirketlerine karşı daha fazla sorumluluğa sahip olmasıdır. Bu durum ise kişisel bağlılığı ve zor zamanlarda “gizli fazla mesai” gibi durumları ön plana çıkarır. Maaşlı çalışanların sürekli şekilde hayatlarının bir kısmını işe ayırması ise kötü bir iş-yaşam dengesini beraberinde getirir.

Saatlik Çalışan Olmak Ne Anlama Gelir?

Saatlik çalışan yani freelance çalışan, aylık sabit bir ücret yerine proje bazlı veya saatlik çalışmasına göre ücret alan çalışandır. Proje bazlı ve maaşla çalışan arasındaki fark, freelance çalışanların fazla mesai saatleri için direkt olarak ödeme alması olarak da gösterilebilir. Saatlik çalışan yani freelance çalışanların ücretleri işverenleri tarafından kendileri için belirlenen programa göre sürekli olarak dalgalanır.

Saatlik Çalışan Olmanın Faydaları

Ekstra Saatler Ücretlendirilir

Proje bazlı ve maaşla çalışan arasındaki fark ücretlendirme politikasında oldukça fazladır. Proje bazlı ve saatlik çalışanlar çalıştıkları ekstra saatler için ekstra hizmet verdikleri için ücretlendirilirler.

Ortam Özgürlüğü ve İyi İş-Yaşam Dengesi

Saatlik çalışanlar serbest çalışan olduğu için genellikle uzaktan çalışma olanağına sahiptirler ve nereden çalışmak istedikleri konusunda özgürdürler. Saatlik çalışanlar, işlerinin gerekliliklerini yerine getirdikten sonra şirkete karşı sorumlu sayılmazlar ve kalan zamanlarını sosyalleşmek için kullanarak daha iyi bir iş-yaşam dengesine sahip olabilirler.

Saatlik Çalışan Olmanın Dezavantajları

Zayıf İstikrar ve Zor Kariyer Yolu

Saatlik çalışanların karşılaştığı en büyük zorluk çalışma saatleri ve dolayısıyla ücretlendirmelerdeki dalgalanmalardır. Bu nedenle maaşlı çalışanlara göre işlerinde istikrar göstermeleri oldukça zordur. Saatlik çalışanlar, maaşlı çalışanlara göre şirket içerisinde çok daha az kariyer avantajına sahiptir ve net bir kariyer planlaması yapmak oldukça güçtür.

Sağlık Sigortası ve Emeklilik Planlaması Yoktur

Şirket ve devletlerin, saatlik çalışanlara sağlık sigortası, ücretli izin, emeklilik planı gibi avantajlar sunması oldukça düşük bir olasılıktır. Saatlik çalışanlar sağlık sigortası ve emeklilik planlaması gibi ek avantajlardan yararlanmak için bireysel planlamalar yapmak zorundadır. Maaşlı ve saatlik çalışan istihdamını anlamak, avantaj ve dezavantajlarını bilmek bireylerin ihtiyaçlarına en uygun iş türü hakkında daha iyi kararlar vermesini sağlayacaktır. Saatlik çalışma ne zaman, nerede ve ne kadar çalıştığınıza göre daha fazla esneklik ve seçenek sunar. Maaşlı istihdam ise daha fazla sosyal olanak, stabil bir yaşam ve kariyer fırsatları sunmaktadır.    
Sana yakın lokasyonlar burada! Şimdi tıkla.