Wo rk Po in t

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

WorkPoint tarafından0 dk okuma süresi 19 Ekim 2023
Limited Şirket Nasıl Kurulur?
Yazıdaki Konu Başlıkları
Şirket kuruluşu sürecinde olan bütün girişimcilerin zihnindeki en büyük soru işaretleri genellikle şirket türleri ve farkları ile ilgili olur. Çünkü hem şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri arasında hem de sermaye şirketleri grubuna dahil olan farklı şirket türleri arasında ortaklık yapısı, ortak sayısı, sermaye miktarı ve yönetim modeli gibi birçok konuda farklılık bulunur. Sermaye şirketi kurmak isteyen girişimcilerin en çok tercih ettiği şirket türlerinden biri limited şirketidir. Tabii ki limited şirketi kuruluş aşamasında doğru ve hızlı adımlar atmak için bu şirket türünün özelliklerini, gerekliliklerini ve prosedürlerini inceleyerek adım atmakta yarar vardır.

Limited Şirket Nedir?

Sermaye şirketleri statüsünde yer alan şirket türlerinden olan Limited Şirketi, bir veya daha çok gerçek/tüzel kişinin ortaklığı tarafından, bir ticari ünvan ile kurulan şirkettir. Limited şirketlerinde sermaye, sermaye paylarının toplamından oluşur. Yasal olarak önünde bir engel bulunmayan bütün ekonomik faaliyetler için kurulması mümkün olan limited şirketlerin istisnai olarak bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet göstermesi mümkün değildir. Limited şirketlerde sermayenin en az 10 bin Türk lirası tutarında olması gerekir ve sermaye paylarının en az 25 lira ya da katlarında bir değere sahip olması gerekir.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kurmaya karar verdikten sonra ortak sayısını ve sermaye miktarını belirleyen girişimciler, bir mali müşavir desteğine başvurarak gerekli prosedürleri yerine getirebilir ve şirketi faaliyete hazır hale getirebilirler. Ticaret Odası kaydı ve vergi mükellefiyeti gibi temel prosedürlerin yerine getirilmesinden sonra mali müşavirler; resmi adres kira kontratı, kuruluş bildirim formu, dilekçe, noter tasdikli sözleşme, oda kayıt beyannamesi, ikametgah belgesi, kira kontratı ve sermaye dekontu gibi evrakları gerekli mercilere ibraz ettikten sonra şirketin kuruluş işlemi tamamlanır. Hazırlanması gereken ana şirket sözleşmesindeki sermaye maddesinde sermaye paylarının itibari değeri ve ortağa ait pay bilgileri, mutlaka yer almalıdır.

Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?

Limited şirketlerinin belli başlı özelliklerini maddeler halinde şu şekilde sıralamak mümkündür:
  • Ortak sayısı en az 1, en fazla 50 olabilir.
  • Minimum sermaye 10 bin TL'dir.
  • Emek ve ticari itibar, şirkete sermaye olarak kullanılamaz.
  • Hisse senedi ya da tahvil çıkaramazlar.
  • Ortakların şirket üzerindeki sorumlulukları, taahhüt ettikleri sermaye payı kadardır.
  • Şirket borcu üzerinde ortakların kişisel sorumlulukları yoktur.
  • Kâr ya da diğer haklar, ortaklara sermaye paylarına göre dağıtılır.
Limited şirketlerinin, faaliyetlerini sürdürürken resmi bir şirket adresine ihtiyaçları vardır. Lokasyon bakımından prestijli bir yasal adres, şirketin itibarını ve etkileşimini arttırır. Workpoint’in ayrıcalıklı ofis çözümleri, şirketler için nitelikli çalışma olanakları sunar. Hazır ofis, sanal ofis ve paylaşımlı ofis hizmetleri kapsamında şirketlerin resmi olarak kullanabileceği yasal adres imkanını da sunan Workpoint, yeni nesil coworking anlayışına uygun avantajlarıyla şirketlerin yanındadır. Siz de şirketiniz için ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak isterseniz hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Sana yakın lokasyonlar burada! Şimdi tıkla.