Wo rk Po in t

Kurzarbeit - Geçici Yarı Zamanlı İstihdam

WorkPoint tarafından0 dk okuma süresi 19 Ekim 2023
Kurzarbeit - Geçici Yarı Zamanlı İstihdam
Yazıdaki Konu Başlıkları
Pandemi dönemi birçok ülkede büyük bir işsizliğe sebep oldu. Sorunu çözmek isteyen hükümetler ise yeni bir geçici yarı zamanlı istihdam yani kurzarbeit modelini oluşturdu. Bu yöntemin temelinde ise şirketlerin hükümetten belirli bir miktarda maddi yardım alması ve bu sayede çalışanlarını işten çıkarmadan işlerine devam edebilmesi yer alıyor. 

Kurzarbeit Nedir?

Geçici yarı zamanlı istihdam yani kurzarbeit, bir iş kaybı sebebiyle işletme içerisinde standart çalışma saatlerinin geçici olarak azaltılması olarak açıklanabilir. Bu çalışma modeli içerisinde şirket çalışanlarının hepsi ya da yalnızca belirli bir kısmı kısa çalışma saatlerine geçebilir. Geçici yarı zamanlı istihdam kapsamı içerisindeki çalışanlar az ya da hiç çalışmayabilirler. İşletmeler direkt olarak kurzarbeit çalışma modeline geçme kararı alamazlar. Bu çalışma modeline geçebilmek için işletmenin çalışma yasaları çerçevesinde belirli şartları sağlaması, geçici yarı zamanlı istihdam izni alabilmesi gerekir. Bu dönemde çalışanların maaşlarında azalma olup olmaması da çalışma yasaları gereğince belirlenir. Kurzarbeit, işletmenin finansal olarak kötüye gittiği dönemde işten çıkarmalardan kaçınmak için uygulanan bir araçtır. Zor finansal dönemlerde işverenler, işsizlik sigortası üzerinden başvuru yaparak işçilerin kazanç kayıplarını telafi etmeye çalışırlar. Böylelikle çalışanların da kısmen mağdur olmaması sağlanır. Çalışanlara geçici yarı zamanlı istihdam edildikleri süre boyunca net maaşlarının %60’ı ödenir. Çocuklu ailelerde ise ödenen maaşın oranı artmaktadır. Kısa çalışma modeli içerisinde amaçlanan durum işletmelere maaş ödemeleri konusunda destek verilmesi ve işten çıkarılmaların önüne geçmektir. Dünya ekonomisinde yaşanan büyük krizlerde geçici yarı zamanlı istihdam yani kurzarbeit, bir can simidi görevi görmeyi başarmıştır. Bu model sayesinde kısa çalışma düzenlemeleri yapılmış, kriz zamanlarında baş gösteren çoklu işten çıkarma sorunu büyük ölçüde önlenmiştir. Geçici yarı zamanlı istihdamla birlikte şirketler krizlerin sonunda tekrardan nitelikli çalışan aramakla, eğitmekle uğraşmak zorunda kalmamıştır.

Geçici Yarı Zamanlı İstihdam Modelleri

İşletmelerin kendine özel avantajlı ve dezavantajlı yanları bulunur. Bu nedenle her ekonomik dönemde tüm şirketler zorluk çekmeyebilir. Geçici yarı zamanlı istihdam modelleri de farklı dönemlerde zorluklarla karşılaşan işletmelere özel olarak 3 farklı modelde tasarlanmıştır.

Mevsimlik Geçici Yarı Zamanlı İstihdam

Belirli dönemlerde konjonktür dolayısıyla zor durumda kalan sektörlerin uyguladığı kurzarbeit yöntemidir. Örneğin, kış aylarında iş gücünün azaldığı inşaat sektöründe kısa çalışma modelleri sıklıkla uygulanmaktadır. Bu dönemlerde çalışan maaşlarının bir kısmı Çalışma Ajansı tarafından karşılanır.

Transfer Geçici Yarı Zamanlı İstihdam

İşletmeler belirli bir noktada misyonlarını değiştirebilir ve köklü değişimler gerçekleştirebilirler. Köklü değişimler yapmak isteyen işletmelerin çoklu işten çıkarma yapması da oldukça yüksek bir ihtimaldir. Bu durumda çalışanlarını mağdur etmek istemeyen işletmeler tarafından transfer kısa çalışma modeli kullanılır.

Konjonktürel Geçici Yarı Zamanlı İstihdam

Şirketler tarafından en sık kullanılan yöntem olan konjonktürel kısa çalışma, ekonomik nedenlerle çalışma saatlerinin işletme için kaçınılmaz olarak düşmesi durumunda kullanılır. Bu kısa çalışma modeli, işverenlerin mali ve ekonomik kriz nedeniyle kullandığı ve çalışanlara fayda sağlayan bir yöntemdir. Kurzarbeit modelleri sadece büyük işletmeler tarafından yararlanılan bir mekanizma değildir. Küçük çaptaki işletmeler de bu çalışma modeli ile kısmi işsizlik yardımı gibi çeşitli desteklerden faydalanabilirler. Kısa çalışma modeline başvuru için gerekli koşullar ise şu şekilde sıralanabilir: -          İş sözleşmesi ya da toplu sözleşme içerisinde kurzarbeit çalışma maddesi yer alıyorsa, -          Kısa çalışma modeli işçi temsilciliği tarafından onaylandıysa, -          Çalışanlar için bu modelin uygunluğu analiz edildiyse, -          Ekonomik ve engellenemeyen sebeplerle iş gücü kaybı ortaya çıktıysa geçici yarı zamanlı istihdama başvurulabilir.    
Sana yakın lokasyonlar burada! Şimdi tıkla.