Wo rk Po in t

İş Yerinde Covid-19 Sonrası Çalışanların 5 Beklentisi

WorkPoint tarafından0 dk okuma süresi 19 Ekim 2023
İş Yerinde Covid-19 Sonrası Çalışanların 5 Beklentisi
Yazıdaki Konu Başlıkları
COVID-19 süreci nedeniyle çalışanların iş hayatına ilişkin beklentileri artıyor. Yeni normal, nesiller boyu devam eden yerleşik çalışma modellerinin çoğunda ortaya çıkan bir değişimi beraberinde getiriyor. Pandemi sonrası iş yeri ve çalışma hayatıyla ilgili beklentileri artan çalışanlar, yeni normalde iyi bir çalışma ortamı sağlamada en çok işverenin sorumlu olduğuna inanıyor. Birçok çalışanın tutum ve beklentilerini ortaya koyan anket çalışmaları ve araştırmalar, COVID-19 sonrası için beklenen çalışma trendlerinin hibrit çalışma, 9-5 mesaisinin sonu, duygusal zekası (EQ) yüksek yöneticiler, daha fazla şeffaflık ve açıklık taleplerini içerdiğini gösteriyor.

Dünya Hibrit Çalışmaya Hazır

COVID-19 nedeniyle çoğu çalışan, ofis tabanlı ve uzaktan çalışmanın bir araya geldiği hibrit bir sistemin en iyi sistem olduğuna inanıyor. İdeal olarak, çalışma haftasının yarısını ofiste, yarısını uzaktan çalışarak geçirmek isterlerken yeni dönemde esnek çalışmanın acil bir durumda değil, standart olarak uygulanmasını bekliyorlar.

9’dan 5’e Mesainin Sonu

Çoğu çalışan, çalışma programlarındaki esnekliği korumanın önemli olduğuna ve sözleşmelerin çalışılan saatlerden ziyade sonuçlara dayalı olması gerektiğine inanıyor. Yaşanan değişimle birlikte üretkenliğin nasıl değerlendirildiğini yeniden düşünmek için yükselen bir talep oluşuyor. Çalışanlar iş hayatında daha fazla özerklik bekliyor.

Yüksek EQ’lu Lider Talebi

Çalışanların büyük çoğunluğu, ileriye dönük olarak yöneticilerinin empati odaklı bir liderlik tarzı ve destekleyici bir tutum sergilemelerini, işin yapılması konusunda çalışanlara güvenmelerini talep ediyor. Yeni lider türünün empatik, açık iletişimci, çalışanlarının iyiliğini düşünen ve karşılıklı güvene dayalı bir çalışma ilişkisi geliştirebilme becerilerine sahip olması bekleniyor.

İş Becerilerini Geliştirme Yönünde İstek

Çalışanlar, pandemi sonrasında kendileri için ayrılan kaynak ve desteğin bir kısmının, dijital ve uzaktan çalışma becerileri veya personeli uzaktan yönetme gibi farklı eğitimlere kanalize edilmesini istiyor. Böylece işletmeler, çalışanlarının öğrenme arzusundan yararlanarak gelecek için yetenek tabanlarını oluşturma fırsatı yakalıyor.

İşverenlerin Güven Sağlama Yükümlülüğü

Pandemi sırasında çalışanlarını koruyan ve sürecin zorluklarına uyum sağlama konusunda çalışan beklentilerini karşılayan işverenler güven kazanıyor. Çalışanlar, işverenin sunduğu bu güvenin sadece acil hallerde değil, her durumda sağlanmasını istiyor. İtibar eşiğindeki bu artış, çalışanlarda daha yüksek beklentilere yol açıyor. COVID-19 sonrası dünyada, çalışanların beklentileri ile şirketlerin bu beklentileri karşılama yetenekleri arasında bir boşluk oluştuğu görülüyor. İşverenler esneklik, yaşam boyu öğrenme ve çok boyutlu liderliğe geçiş süreci gibi çalışan taleplerinin, bazı yapısal değişikliklerle hayata geçirilebileceğine inanıyor. Bu nedenle, yeni bir çalışma modelini şekillendirme sorumluluğunu işverenler kadar çalışanların ve politika üretenlerin de paylaşmaları hayati önem taşıyor. Çalışanların beklentilerini karşılayacak ve yeni bir çalışma ortamını oluşturabilecek çözümler arıyorsanız Workpoint ile tanışabilir, hemen şimdi teklif alabilirsiniz.
Sana yakın lokasyonlar burada! Şimdi tıkla.