Wo rk Po in t

Her Yöneticinin Bilgi Sahibi Olması Gereken 6 İK Analizi!

WorkPoint tarafından0 dk okuma süresi 19 Ekim 2023
Her Yöneticinin Bilgi Sahibi Olması Gereken 6 İK Analizi!
Yazıdaki Konu Başlıkları
Bir şirketin başarılı olması için insan kaynağını etkili yönetmesi gerekir. En basit şekilde bir şirket için çalışan kaynağı en önemli kaynaktır diyebiliriz. Bu nedenle doğru yetenekleri doğru pozisyonlarda yetkilendirmek, ekip çalışmasını verimli hale getirebilmek için insan kaynakları yöneticileri büyük bir sorumluluk altındadır. Bir şirketin sahip olduğu İK verileri doğru şekilde analiz edilirse ve yönlendirilirse bu durum şirkete avantaj kazandırabilir.  Günümüzde kurumsal bir şirketteki tek bir pozisyona bile binlerce insan başvuruyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, şirketteki her pozisyona doğru kişilerin görevlendirilmesi İK yöneticilerinin oldukça zor bir görevi olduğunu anlayabiliriz. Özellikle yöneticilerin, altlarında çalışan insan gücünü verimli kullanabilmesi ve doğru bir sistem yaratabilmesi için bazı analizlerden yararlanması gerekiyor. Bu yazımızda sizinle her yöneticinin bilmesi gereken İK analizlerini paylaşıyoruz. 

Yetenek Analizi

Bir yöneticinin, istihdam etmek istediği pozisyona dair yetenek analizi yeteneğine sahip olması gerekir. Yetenek analizi, arzu edilen pozisyonda olması beklenilen gerekliliklerin tümünü kapsayacağından dolayı üstün bir öngörü ister. İstenilen pozisyona dair aranılan yetenekler sadece iş ile ilgi nitelik ve beceriler olmayabilir. Bu noktada yöneticinin uygun gördüğü iletişim ve sosyal beceriler de işin içerisine girer. Bundan dolayı yöneticiler pozisyonları ve pozisyonların gerektirdiği kişilikleri iyi analiz etmesi gerekir. 

Uzmanlık Analizi

Uzmanlık analizi genellikle yetenek analizi ile karıştırılır fakat aynı anlama gelmez. Uzmanlık analizi, şirketin halihazırda sahip olduğu veya gelecek projelerinde ihtiyaç duyabileceği uzmanlıkların analiz edilmesini, şirket çalışanlarına kazandırılmasını veya gerekli uzmanlıklara sahip kişilerin terfi ettirilmesini konu alabilir. Bu noktada yöneticilerde bulunması gereken ileri görüşlülük ve mevcut yetkinliklerin şirket genelindeki düzeyi etkin bir rol oynayabilir. 

Çalışan Analizi 

İK yöneticileri sürekli şekilde çalışanlarını analiz etmelidir. Bir şirkete yeni personel almak, eğitmek ve gerekli uyumu sağlamak şirket için bir maliyet sebebidir. Bu nedenle hiçbir yönetici çalışan devir oranlarının yüksek olmasını istemez.  Bunun yerine çalışanların şirketi sahiplenmesi ve bir aidiyet duygusu geliştirmesi şirket için daha avantajlı ve sürdürülebilirdir. Anketler ve çıkış görüşmeleri gibi yollarla veri toplanarak genel çalışan verimi artırılmaya çalışılır. 

Kapasite Analizi

Kapasite analizi genel olarak şirketin sahip olduğu alanların analizi gibi gelebilir ancak durum bundan ibaret değildir. Genel olarak bir işletme çeşitli çalışanlara, ekipmanlara ve üretim araçlarına sahiptir. Ancak tüm bu etmenler en verimli şekilde kullanılamayabilir. Kapasite analizi sayesinde bunları ölçen yöneticiler, verimsiz alanların verimini artırmaya ve dolaylı olarak da gelirin olumlu etkilenmesini sağlamaya çalışır. 

Liderlik Analizi 

Liderlik bir şirkette en önemli hususlardan birisidir. Bir ekibin iyi bir lider tarafından yönetilmesi o ekibin çevik, üretken olmasını ve şirket için faydalı işler yapmasını destekler. Tam tersi şekilde bir ekibin kötü yönetilmesi ise şirkete ekstra olarak maddi ve manevi kayıplar getirebilir.  Liderlik analizi, bir şirket içerisindeki iyi ve kötü performans gösteren noktaları ortaya çıkarır. Bu noktaların ortaya çıkması sayesinde sorunlar çözülür ve şirketin sürekliliği sağlanır. Liderlik analizi yapılırken ise genellikle performans verileri, anketler ve odak grup çalışmaları esas alınır. 

Kurum Kültürü Analizi

Bir şirketin sağlam bir kültür yapısına sahip olması çok önemlidir. Kültürü değiştirmek oldukça zor ve zahmetli bir iştir. Bundan dolayı liderler şirket içerisindeki farklı kültürleri tanımalıdır. Farklı kültürlerin avantajlı noktalarını bir araya getirmeyi başarabilen yöneticiler, insan gücünü istenilen yönde ve verimlilikte kullanabilirler.  Bu sebeple iyi bir yönetici şirket içerisindeki kurum kültürünü iyi analiz etmeli ve karar vermeden önce verimsiz kısımlar üzerinde hem çalışanlar hem de yöneticiler bir ekip halinde çalışmalıdır. Bu sayede doğru bir sistem oluşturulabilir.
Sana yakın lokasyonlar burada! Şimdi tıkla.